Samotná genetika nás na jednu stranu něčím děsí a na druhou nás velmi zajímá. Je hlavně velmi důležitá při plánování našich budoucích potomků.
Existuje mnoho onemocnění, která mohou mít vliv na vaše potomstvo.
Jestliže se rozhodnete genetické vyšetření podstoupit, je důležité, abyste si pamatovali, že je nutná spolupráce jak s mnohými odborníky, tak i s celou rodinou.
mikrobiologie
Pomocí laboratorního vyšetření je možné určit výši rizika výskytu nemoci v rodině. I když jde medicína stále do popředí, stále ještě neexistují léky, které by vyléčily každé dědičné onemocnění.
Mezi dědičné nemoci může patřit například Downův syndrom, cystická fibróza, epilepsie a mnohé další. Takových nemocí je opravdu velká spousta a je šílené, když si uvědomíte, že za spoustu nemocí může vlastně genetika.

Všechny nemoci, kterými si člověk za svůj život projde, jsou ovlivněny právě genetikou. V dnešní době je medicína natolik vyspělá, že se dá už velké množství příčin odhalit a rozpoznat. Je logické, že pokud známe příčinu a danou nemoc, je účinná léčba rozhodně jednodušší, než když tomu tak není.

Samotné pracoviště genetiky je rozděleno na dvě části. Na část ambulanční a laboratorní.
Do ambulanční části chodí pacienti, kteří se zde mohou s doktory o čemkoliv poradit. V části laboratorní se provádí analýza DNA, díky které laboranti mohou odhalit příčiny dědičné nemoci. Po celé České republice těchto ambulancí můžete nalézt opravdu velké množství.
dna řetězec
Je jen na vás jestli se rozhodnete genetické vyšetření podstoupit a odhalit tak pravdu, která mnohdy nemusí být pouze tou skvělou zprávou pro vaše uši. Pokud ale do budoucna plánujete děti, pak do toho určitě běžte. Říká se, že kdo je připraven, není překvapen.
Pokud byste se chtěli dozvědět ještě mnohem více, pak určitě neváhejte navštívit .