Různá zábava a sport

Co vás v životě nejvíce baví? Lidé jsou opravdu různí a každý člověk má opravdu jinou zábavu. Já si například vzpomínám na své dětství, kdy jsem moc ráda hrála florbal a taky basketbal. A musím ale říct, že je mou zábavou taky byl fotbal. A to hlavně z toho důvodu, že mám dva starší bratry, se kterými

Zábava je legrace

Člověk je tvor společenský a jako takový se rád baví. Zajde si mezi kamarády, do hospody, do cukrárny, nebo jen tak se s nimi sejde třeba na lavičce v parku. A je o zábavu postaráno, pokud si ovšem ti lidé mezi sebou rozumí a bavit se chtějí.  Zábava ovšem může být také hra. Například taková