Jaká jsou největší nebezpečí na silnici?

V dokonalém světě by každý dodržoval dopravní předpisy a řidiči by k sobě byli ohleduplní. Ovšem my v dokonalém světě nežijeme, a tak se denně setkáváme s lidmi, u kterých se divíme, jak vůbec mohli řidičské oprávnění získat. Ani stav našich silnic není takový, jaký by měl v ideálním případě být, a to platí i o jejich údržbě. To pociťujeme nejsilněji

Jaká rizika představuje alkohol za volantem

Pravidla silničního provozu se učíme již v autoškole, a některá dokonce již jako děti od svých rodičů. Ovšem to neznamená, že je zdaleka všichni dodržují. S rostoucím počtem automobilů na našich silnicích se totiž najde i stále věší počet řidičů, kteří si se zákony nedělají až tak těžkou hlavu. Není tedy divu, že policisté často provádí kontroly.

Nevýhody vlastnění automobilu

Automobily jsou v dnešní době velice využívaný dopravní prostředek, dovolím si říct, že jeden z opravdu nejvyužívanějších. Automobily jsou samozřejmě našimi opravdu velkými pomocníky. Používáme je ve všech odvětvích našeho života. Samozřejmě jejich používání má i své nevýhody. Ať už se jedná o rizika, používání nebo o péči, nevýhod to má docela spoustu. Dnes se společně