Asi není žádným tajemstvím, že hlavním cílem každé firmy, bez ohledu na její velikost, je mít co nejvyšší zisk. A ideální je, aby tato vydělaná částka neustále rostla. Nejde zde jen o stále vyšší hromadění majetku, ale především o inflaci, která v současné době stále snižuje hodnotu peněz – ve zkratce, dnes máme sice vyšší výplaty, ale zároveň zboží i služby jsou dražší.

Avšak k tomu, aby tohoto cíle dosáhli, potřebují nejen zdržet stávající zákazníky, ale také lákat stále nové. K tomu slouží nejrůznější metody propagace. Z nich je mezi laickou veřejností asi nejznámější reklama, především pak ta televizní. A faktem je, že je také nejúčinnější. Ovšem zároveň je také velmi nákladná, a ne každá firma si ji může dovolit.

ekonomika2

Proto se často volí i jiné metody propagace. Jednou z nich je i metodika SEO, tedy optimalizace internetových stránek pro vyhledávače. Cílem je zvýšení návštěvnosti dané webové stránky tím, že se po zadání určitého slova či fráze do některého z mnoha internetových vyhledávačů objeví její odkaz na jednom z prvních míst v seznamu výsledků.

Otázkou však je, zda je pro naši firmu zrovna tento způsob propagace vhodný. Co když zvýšení zisku, které přinese, nevyváží náklady, které jsme do její aplikace vložili? Řešením je zde pro naprostou většinu podnikatelů SEO analýza. O co se jedná?

Jde o to, že se najme nezávislý expert, který zhodnotí dosavadní vývoj i současný stav firmy, především tedy objem prodeje, růst zisku a počet prodaných kusů, dále pak její webovou stránku, a na základě toho odhadne, jaké zvýšení zisku by metodika SEO přinesla, v případě, že by byla kvalitně aplikována.

clanek1

Je pak již jen na majiteli či majitelích firem, aby se rozhodli, co s touto informací podniknou. Bude jim očekávané zvýšení zisku připadat dostatečné, nebo budou ve srovnání s tím náklady příliš velké? Je pak na nich, aby rozhodli, ale v každém případě to mají nyní podstatně jednodušší.