Všichni, kdo si pořizují na internetu svůj vlastní web, tak činí z logických důvodů. Očekávají, že jim taková prezentace na internetu zajistí žádoucí pozornost veřejnosti a s touto související výsledky, například zisky. Ovšem zatímco kdekdo na internetu po něčem takovém touží, ne vždy se žádoucí výsledky dostaví. Často se naopak takové weby potýkají i s naprostým ignorováním ze strany těch, jež měly oslovit.

pole pro vyhledávání

Proč ale taková nabídka nemusí zdánlivě nikoho nebo skoro nikoho zajímat? Věřte mi, že za tím nemusí být její nízká kvalita nebo absence poptávky po tom, co se zde nabízí. Problém tu může tkvěl i v něčem docela jiném. Konkrétně ve špatném umístění, jehož dosáhl web v internetových vyhledávačích.

Je prostě faktem, že lidé hledají na internetu takřka výhradně s pomocí internetových vyhledávačů. A když jim vyhledávač nenabídne jako atraktivní a relevantní právě určitý web, je naděje, že by se s ním uspělo, mizivá. A čím by se to dalo změnit? Velmi často jedině optimalizací pro internetové vyhledávače, která může učinit kdejaký web daleko zajímavějším z pohledu oněch vyhledávačů.

obrázek SEO

Když se na webu vylepší, co se vylepšit dá, může to znamenat mnoho. A zrovna tak je pochopitelně žádoucí i co nejefektivnější propagace s využitím PPC reklam.
Proč pomáhají PPC a SEO? PPC proto, že přivede dostatek zájemců na web hned, a SEO proto, že zajistí úspěchy postupně, v dlouhodobějším horizontu, lepším umístěním odkazu na daný web ve vyhledávačích.
A znamená to tedy, že tu probíhá souboj PPC vs. SEO? Ale kdepak. Každá z těchto forem pomoci funguje jinak. A nejlepší je, když se využijí obě formy této pomoci. Pak se totiž webu určitě začne dařit lépe než doposud. A větší sledovanost a zájem tu přinesou daleko spíše i to, co je očekáváno. A čeho by se bez takové pomoci zřejmě nikdo dosáhnout nedalo, ani kdyby si to majitel webu přál.