Mezi nejoblíbenější předměty na základní škole jistě patří tělesná, výtvarná a hudební výchova. Nejsou moc náročné, žáci se nemusí učit složité rovnice, na tyto předměty stačí mít trochu talentu. Základní škola by každého žáka měla naučit základy nejen matematiky a češtiny, ale měli by se dovědět i základní informace v předmětech, jako je výtvarná nebo hudební výchova. No, i v tělesné výchově by se mohli dozvědět něco o olympiádě nebo o Tour de France, pokud tyto závody právě probíhají.

Samozřejmě, že na základní škole je výtvarná a hudební výchova považovaná za vedlejší předmět, ze kterých se nepropadá, ale záleží jen na učiteli, jak tento předmět žákům podá a jakou formu zvolí, aby z nich udělal zajímavý předmět a žáky i něčemu přiučil.

škola

V první třídě ve výtvarné výchově budou žáčci jen kreslit, ale ve vyšších třídách by se měli dovědět něco o výtvarných směrech, mohli by se naučit něco o slavných malířích a nejznámějších obrazech.

Stejně tak v hudební výchově mohou celých devět let žáci jen zpívat, ale pokud je učitel zapálený hudebník, ukáže žákům široké možnosti hudby, od klasické hudby až po metalovou. Určitě by je měl vzít na nějaký výchovný koncert, kde žáci uvidí mnoho hudebních nástrojů a šikovní hudebníci jim předvedou jednotlivé nástroje v akci. Mohou začít od obyčejného vozemboucha či tamburíny a skončit u elektrické kytary včetně kytarových efektů fulltone ocd https://feedbackpedals.com/product/fulltone-ocd-v2/.

škola

Na základní škole se mají učit základy. Děti by měli získat základní znalosti v co nejširším spektru, včetně základů v uměleckých směrech. Správný učitel by měl rozpoznat nadání žáka, což je důležité při volbě střední školy nebo učiliště. A může to být také konzervatoř nebo uměleckoprůmyslová škola, pokud se žákům v hudební a výtvarné výchově bude učitel skutečně věnovat.